loading

Jednou z nejvýznamnějších budov na náměstí svatého Marka je knihovna svatého Marka, kterou navrhl Sansovino a dokončil v roce 1591. Hlavní sál, který patří k nejkrásnějším místnostem v Benátkách, je bohatě zdobený vyřezávaným a zlaceným dřevem. Její stropy jsou pokryty malbami Veroneseho, Tintoretta a jejich následovníků, zatímco předsíň zdobí freska Moudrosti od Tiziana.

K této velkolepé budově vede nádherné schodiště se zlacením a štukem. Jedná se o příznivý vstup do jedné z nejprestižnějších budov v republice. Často jsou zde vyhlašovány dočasné výstavy knihovních pokladů a stálé expozice iluminovaných rukopisů, prvních knih tištěných benátskými tiskárnami a historických Benátkách map.

Zvláště zajímavá je jedna z prvních "Mappa Mundi", kterou nakreslil Mauro Fra', kamaldulský mnich z 15. století, který ručně namaloval a popsal dvoumetrový pergamenový kruh, přičemž svůj obraz světa založil na příbězích mořeplavců a obchodníků.