Bazilika Santa Maria della Salute nebo jednoduše Chiesa della Salute byla postavena v roce 1630 na Punta della Dogana. Vysvěcen byl 21. listopadu 1687. Stavba byla dokončena přibližně za dvacet let a stala se vzorovým příkladem barokní architektury, který byl napodobován po celé Evropě.  Kostel byl postaven jako poděkování Panně Marii za ukončení morové epidemie. Byla to jedna z nejvážnějších epidemií, která zdecimovala benátskou populaci.

Mohutný kostel z bílého mramoru, který navrhl architekt Baldassare Longhena, dominuje vstupu do Velkého kanálu a jeho vysoké kopule napodobují kopule kostela svatého Marka. Architekt chtěl poděkovat Panně Marii za to, že ukončila mor. Architekt chtěl Madoně poděkovat a postavil kostel tak, že vzhled vnějšího průčelí odkázal na korunu Panny Marie. Stavba kostela je osmiboká a spočívá na ní velká půlkruhová kopule. Stavbu zdobí šest menších kopulí. Zdá se, že osmiúhelníková stavba je další připomínkou Panny Marie jako Ave Maria Stella neboli průvodkyně námořníků. Zde chce Loghena ještě více posílit vztah mezi Benátkami, mořem a Pannou Marií. Uvnitř najdete rozsáhlou sbírku včetně děl Tintoretta a Tiziana. Panna Maria je také uctěna na hlavním oltáři byzantskou ikonou a mramorovou sochařskou skupinou.

 21. listopadu je svátek Salute, kdy Benátčané přicházejí poděkovat a pomodlit se za své zdraví. V tento den se v kostele vystavují poklady, které se uchovávají po zbytek roku. Na každém bočním oltáři jsou vystaveny pozlacené čelní desky, některé zdobené stovkami drahých kamenů a šperků. K vidění je také Madona Nicopeia, nejvýznamnější ikona v Benátkách, kterou údajně namaloval svatý Lukáš. Týden před festivalem je přes Velký kanál postaven pontonový most, po kterém se dostanete ke kostelu.  21. listopadu se občané vydávají přes pontonový most, aby se zúčastnili mše, zapálili svíčky a setkali se s přáteli. Tento průvod vychází od kostela svatého Marka a přichází ke kostelu Salute, v čele s benátským arcibiskupem.