Zioba Grasso

Masopustní oslavy tradičně vrcholí poslední čtvrtek, který se nazývá Zioba (Tučný čtvrtek). I dnes se kromě vzrušujícího masopustu, který je závěrečným dnem dvoutýdenního karnevalu, konají největší divadelní akce a večírky právě ve čtvrtek.

Zioba Grasso se datuje od vítězství dóžete Vitale Michieliho II. nad akvilejským patriarchou Ulricem.

V roce 1162 Serenissima zajala Ulrica spolu s 12 faráři, kteří byli spojenci friulských feudálů. Jednalo se o spiklence vzpoury, kteří se snažili získat kontrolu nad solnými pánvemi v Gradu. Gradský patriarcha Enrico Dandolo musel uprchnout do Benátek. Ulrichovo zajetí skončilo, když slíbil platit Benátkám roční tribut ve výši 12 bochníků chleba, 12 prasat a 1 býka.

Zioba Grasso ("den lovu") se stal výročím tohoto vítězství, které se po mnoho let slavilo na náměstí svatého Marka. Při oslavách byl pro slávu Benátek obětován býk (symbolizující Ulricha) a 12 prasat (12 farářů).

Stalo se zvykem dávat každému senátorovi republiky kus masa a vězňům rozdávat chléb. Vítězství nad friulskými feudály a Ulrikem se připomínalo také v Zioba Grasso v Sala del Piovego v Dóžecím paláci. Tam dóže a senátoři otloukli dřevěné hrady železnými pruty symbolizujícími vítězství nad feudály.

 K radosti Benátek se zde slavnost a hold slavily i po zániku akvilejského patriarchátu. Se zákazem zabíjení prasat a býků se oslavy staly méně krvavými.

Od 16. století až do pádu Serenissima v roce 1797 se Zioba Grasso konala na náměstí svatého Marka za přítomnosti dóžete a dalších hodnostářů. Tam dřevěný stroj ve tvaru hranaté věže odpaloval ohňostroje. Oblíbenou podívanou pak byla chůze akrobata po laně ze zvonice svatého Marka na náměstí. Při pokusech o tyto výkony mnozí umírali.

Mezi Benátčany byla velmi oblíbená hra "Herkulova síla". V této hře se navzájem utkávaly dvě hlavní frakce, na které se Benátčané dělili, Castellani a Nicolotti. Každá z frakcí vytvářela neobyčejnou lidskou pyramidu, a to buď na bárkách na vodě, nebo na souši. Výkřiky a potlesk lidu určují vítěznou frakci. Další akcí, která se konala před ohňostrojem, bylo Moresco, vojenský tanec "arsenalotti" (dělníků Arsenalu).