Bazilika svaté Marie a Donáta

Architektonickým skvostem ostrova Murano je bazilika Santi Maria e Donato, jejíž nádherná apsida se odráží ve vodách kanálu San Donato. Navzdory náročným restaurátorským zásahům v 19. a 20. století si tento kostel z 12. století zachoval mnoho ze své původní krásy. Na galeriích probíhajících celou apsidou byly pravděpodobně umístěny dřevěné sochy.

Návštěvníci by si měli všimnout byzantských sloupů a gotické střechy. Uvnitř je působivý mozaikový portrét Madony, který stojí osamoceně na zlatém pozadí. Stejně krásná je i podlaha kostela, na níž jsou středověké mozaiky s geometrickými obrazci, ptáky a mýtickými bytostmi (podobně jako na podlaze baziliky svatého Marka), které jsou tvořeny fragmenty ze starých skláren na ostrově.