Chiesa di San Sebastiano

Verified

Malý, ale nádherný kostel Chiesa di San Sebastiano se nachází v Sestiere di Dorsoduro, na Fondamenta San Sebastiano. Stavbu navrhl Antonio Abbondi v roce 1505, dokončena byla v roce 1548 a vysvěcena v roce 1562. Kostel stojí na již dříve existující sakrální stavbě.  

Část exteriéru je v klasicistním stylu, zatímco interiér je renesanční. Exteriér zaujme svou střízlivostí a krásou zvonice. Interiér kostela Chiesa di San Sebastiano s jednou lodí je známý po celých Benátkách díky významné sérii Veronesových děl z období kolem let 1555 až 1570. Skutečný chrám na počest umělce Benátské republiky. Paolo Veronese vyzdobil freskami loď, horní část sakristie, hlavní oltář a další části kostela. Část díla vznikla na objednávku opata Bernarda Torlioniho. Korunovace Panny Marie a Kardinální ctnosti jsou nápadné svou barevností. Na stropě naopak Korunovace Ester s pochmurnými barvami ponechává prostor melancholii. V lodi, ale i v chóru najdeme cyklus věnovaný svatému Šebestiánovi, rovněž od Veroneseho. Zde uvidíte lučištníky, kteří chtějí světce zasáhnout, a výtku Diokleciánovi.

V kostele Chiesa di San Sebastiano se nacházejí také ostatky Paola Veroneseho, a to vlevo od kněžiště. Je zde pohřben také Veroneseho bratr. Tím je sankcionováno velké spojení rodiny Veronese s tímto kostelíkem v Dorsoduru.

V kostele Chiesa di San Sebastiano najdete také Tizianovo dílo San Nicolò z roku 1563 a další díla Jacopa Sansovina a Palmy il Giovane. Pro benátské sochařství mají velký význam sochy od Girolama Campagny.

Kostel je součástí řádu Gerolamini a je jedním z členských kostelů Venezia Chorus.