Kostel San Moisè

Verified

Malý, ale jedinečný kostel Chiesa di San Moise snadno přehlédnete. Její blízkost ke známému a nejoblíbenějšímu benátskému kostelu, bazilice San Marco, vás může rozptýlit. Přesto je tento římskokatolický kostel skrytým klenotem, který stojí za to zařadit do vašeho benátského itineráře. Jak už asi tušíte podle názvu, je zasvěcen Mojžíšovi. Příjemným bonusem je pohřeb Johna Lawa, tvůrce Mississippské společnosti. Honosný interiér i exteriér kostela by nenechal nikoho lhostejným. 

Přístup ke kostelu
Poloha kostela San Moise na mapě Benátek je super výhodná a centrálnější už není. Kostel stojí v sestiere San Marco, nedaleko slavného náměstí Piazza di San Marco a baziliky svatého Marka. Můžete sem dojít pěšky z kterékoli z nejlepších benátských památek nebo sem přijet vaporettem. Nejbližší zastávkou je San Marco Vallaresso, vzdálenější je Rialto. Kostel je otevřen každý den v týdnu a vstup je zdarma. 

Historie a architektura
Vztah Benátčanů ke kostelu je paradoxní. Někteří ho milují, jiní ne. San Moise je svérázným příkladem benátského baroka, který ne zcela odpovídá standardům. Na fasádě jsou bohaté dekorace a sochy; mnohé z nich jsou připisovány rakouskému umělci Heinrichu Meyringovi. Fasáda pochází z roku 1668 a někteří kritici tvrdí, že kostel vypadá jako svatební dort. Přesto tato fasáda a architektonický rukopis Alessandra Tremignona přitahují mnoho obdivovatelů. 

Chiesa di San Moise, postavený v 8. století, byl malý dřevěný kostelík zasvěcený svatému Vittorovi. Současná stavba vznikla v roce 947, zasvěcená světci a na počest Moise Veniera, který přestavbu financoval. Poté, co kostel zpustošil velký požár, došlo v roce 1105 k další přestavbě. Na výše zmíněné fasádě, navržené v 17. století, se nachází pomník Vincenza Finiho, který stavbu rovněž zaplatil. Některé sochy musely v 19. století pryč, aby se fasáda pod jejich tíhou nezřítila.  

Umělecká díla
Interiér San Moise a prezentovaná umělecká díla se důstojně vyrovnají exteriéru. Ústředním bodem interiéru je oltářní obraz se sochami od Tremignona a Meyringa. Znázorňuje Mojžíše na hoře Sinaj. Za ním se nachází mistrovské plátno od Michelangela Morlaitera. V tomto krásném kostele uvidíte také Tintorettovo Umývání nohou nebo Poslední večeři od Palma il Giovane. Dalším zajímavým dílem je bronzový reliéf z roku 1633, který znázorňuje Seslání Ducha svatého. Autory jsou bratři Roccatagliatové. 

Co dělat v okolí
V okolí San Moise se nikdy nemůžete nudit. Kromě výše zmíněné baziliky svatého Marka se v okolí nachází spousta známých kostelů. Jsou to Santa Maria della Salute, Santa Maria Formosa, San Zaccaria a další. Pokud chcete vyzkoušet něco jiného, můžete navštívit také slavný Dóžecí palác nebo Muzeum námořní historie. My, veniceXplorer, jsme se o všechna tato místa postarali, aby se váš výlet do Benátek stal radostí. Pokud přijedete vaporettem na San Marco Giardinetti, zastavte se v Giardini Reali. Je to jedno z nejzelenějších a nejsvěžejších míst v Benátkách.