Sbírka Peggy Guggenheimové

Palazzo Venier dei Leoni z 18. století měl být čtyřpatrový palác, ale původní projekt nebyl nikdy dokončen. Palác měl být poctou Andreovi Palladiovi a Baldassarre Loghenovi, dvěma architektům, kteří se zasloužili o velikost Benátek. Z finančních důvodů nebyl nikdy dokončen. Proto se mu přezdívá Nedokončený palác. V roce 1949 budovu koupila jako svůj domov americká milionářka Peggy Guggenheimová. Byla to energická žena, sběratelka, obchodnice a mecenáška umění. Přátelila se s mnoha inovativními umělci a podporovala jejich kariéru, jeden z nich, Max Ernst, se později stal jejím druhým manželem. V Benátkách byla velmi oblíbenou osobou.

Sbírka Peggy Guggenheimové obsahuje 200 obrazů a soch, které představují téměř všechny směry moderního umění. V jídelně jsou k vidění pozoruhodná kubistická díla včetně Pabla Picassa. Celá jedna místnost je věnována Jacksonu Pollockovi, kterého Guggenheimovi objevili a propagovali. Mezi další zastoupené umělce patří Miro, de Chirico, Magritte, Kandinskij, Mondrian, Duchamp, Chagall, Dalí a Malevič. Sochy jsou rozmístěny v domě i v zahradě. Jedním z nejelegantnějších děl je Maiastra od Constantina Brancusiho.

Guggenheimovo muzeum je jedním z nejnavštěvovanějších míst ve městě a jedním z nejznámějších muzeí v Itálii. Světlé místnosti a moderní plátna kontrastují s renesančními malbami v paláci, které jsou tak oblíbené u turistů. Během svého života pořádala Peggy Guggenheimová několik dní v týdnu dny otevřených dveří, aby mohli milovníci umění obdivovat její sbírku. Pravidelně také pořádala akce, které často končily divokými večírky. Dnes je muzeum také cílem měsíčních výletů studentů benátských škol, kteří se zde seznamují s uměním. V muzeu je restaurace, kavárna a obchod se suvenýry.

Doporučujeme zakoupit si vstupenky online a vyhradit si čas na prohlídku benátských muzeí.