Santa Maria del Rosario

Verified

Kostel Gesuati je dobrou zastávkou pro procházku po Zattere. Tento krásný kostel v rokokovém stylu, známý také jako Santa Maria del Rosario, se nachází na čtyřech náměstích podél nábřeží. Průčelí bylo postaveno pro dominikány v letech 1726-1743 podle návrhu Giorgia Massariho, který objednal malby a fresky svatého Dominika a dalších světců.

Giambattista Tiepolo měl tu čest zobrazit život svatého Dominika na řadě barevných stropních panelů. Na jednom oltáři je nádherné a intenzivní Ukřižování od Tintoretta.

Vlevo od něj se nachází kostel Navštívení Panny Marie, malý renesanční skvost.

Se dvěma kostely sousedí ze tří stran obrovský klášter Don Orione, kdysi řemeslnická škola pro sirotky, dnes z velké části opuštěná a zčásti přestavěná na církevní penzion.

[Translate to Czech:]