Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: Január 04, 2022

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich informácií pri používaní služby a informujú vás o vašich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako vás chráni zákon.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou Šablóny zásad ochrany osobných údajov.

Výklad a definície

Výklad
Slová, ktorých začiatočné písmeno je uvedené s veľkým začiatočným písmenom, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície
Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov:

Konto znamená jedinečné konto vytvorené pre vás na prístup k našej službe alebo jej častiam.

Spoločnosť (v tejto zmluve označovaná ako "Spoločnosť", "My", "Nás" alebo "Naša") sa vzťahuje na spoločnosť d42 Limited.

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová stránka umiestňuje do Vášho počítača, mobilného zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia a ktoré okrem iného obsahujú údaje o histórii Vášho prehliadania na danej webovej stránke.

Krajina sa vzťahuje na: Taliansko

Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, ako napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

Služba sa vzťahuje na webovú lokalitu.

Poskytovateľ služby znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva údaje v mene Spoločnosti. Ide o spoločnosti alebo fyzické osoby tretích strán, ktoré Spoločnosť zamestnáva na uľahčenie poskytovania Služby, na poskytovanie Služby v mene Spoločnosti, na vykonávanie služieb súvisiacich so Službou alebo na pomoc Spoločnosti pri analýze spôsobu používania Služby.

Údaje o používaní sa vzťahujú na automaticky zhromažďované údaje, ktoré sú buď generované používaním Služby, alebo pochádzajú zo samotnej infraštruktúry Služby (napríklad trvanie návštevy stránky).

Webová lokalita sa vzťahuje na aplikáciu veniceXplorer, ktorá je dostupná z adresy venicexplorer.com.

Vy znamená fyzickú osobu, ktorá pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo iný právny subjekt, v mene ktorého takáto osoba pristupuje k Službe alebo ju používa.

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Typy zhromažďovaných údajov
Osobné údaje
Pri používaní našej Služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vašej osoby. Osobne identifikovateľné údaje môžu okrem iného zahŕňať:

e-mailovú adresu

Meno a priezvisko

Údaje o používaní

Údaje o používaní
Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní Služby.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré ste navštívili, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

Keď pristupujete k Službe prostredníctvom mobilného zariadenia alebo cez mobilné zariadenie, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie, okrem iného typ mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečný identifikátor vášho mobilného zariadenia, IP adresu vášho mobilného zariadenia, váš mobilný operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré Váš prehliadač odošle vždy, keď navštívite našu službu alebo keď k službe pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia alebo cez mobilné zariadenie.

Sledovacie technológie a súbory cookie
Na sledovanie aktivity na našej Službe a ukladanie určitých informácií používame súbory cookie a podobné technológie sledovania. Používané technológie sledovania sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu Našej služby. Technológie, ktoré používame, môžu zahŕňať:

Súbory cookie alebo súbory cookie prehliadača. Súbor cookie je malý súbor umiestnený vo Vašom zariadení. Vášmu prehliadaču môžete dať pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby informoval o odoslaní súboru cookie. Ak však Súbory cookie neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby. Pokiaľ ste neupravili nastavenie Vášho prehliadača tak, aby odmietal súbory cookie, naša Služba môže používať súbory cookie.

Flash Cookies. Niektoré funkcie našej Služby môžu používať lokálne uložené objekty (alebo Flash Cookies) na zhromažďovanie a ukladanie informácií o Vašich preferenciách alebo Vašej aktivite v našej Službe. Súbory Flash Cookies nie sú spravované rovnakými nastaveniami prehliadača ako tie, ktoré sa používajú pre súbory Cookies prehliadača. Viac informácií o tom, ako môžete odstrániť súbory Flash Cookies, nájdete v časti "Kde môžem zmeniť nastavenia na vypnutie alebo odstránenie lokálnych zdieľaných objektov?", ktorá je k dispozícii na adrese helpx.adobe.com.

Webové signály. Niektoré časti našej Služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové signály (označované aj ako clear gifs, pixelové značky a single-pixel gifs), ktoré Spoločnosti umožňujú napríklad počítať používateľov, ktorí navštívili tieto stránky alebo otvorili e-mail, a na ďalšie súvisiace štatistiky webovej stránky (napríklad zaznamenávanie obľúbenosti určitej časti a overovanie integrity systému a servera).

Súbory cookie môžu byť "trvalé" alebo "relácie". Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď sa odpojíte od internetu, zatiaľ čo súbory cookie relácie sa vymažú hneď, ako zavriete svoj webový prehliadač. Ďalšie informácie o súboroch cookie: Viac informácií o súboroch cookie nájdete v Generátore zásad ochrany osobných údajov.

Na účely uvedené nižšie používame reláciu aj trvalé súbory cookie:

Nevyhnutné / základné súbory cookie

Typ: Súbory cookie relácie

Spravuje: Us

Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na poskytovanie služieb dostupných prostredníctvom webovej lokality a na to, aby ste mohli používať niektoré jej funkcie. Pomáhajú overovať používateľov a predchádzať podvodnému používaniu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, a tieto súbory cookie používame len na to, aby sme vám tieto služby mohli poskytovať.

Zásady používania súborov cookie / oznámenie o prijatí súborov cookie

Typ: Súbory cookie: Trvalé súbory cookie

Spravuje: MŠVVaŠ SR: 

Účel: Tieto súbory cookie identifikujú, či používatelia súhlasili s používaním súborov cookie na webovej lokalite.

Funkčné súbory cookie

Typ: Trvalé súbory cookie

Spravuje: MPSVR SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: 

Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si voľby, ktoré urobíte pri používaní webovej lokality, napríklad zapamätať si vaše prihlasovacie údaje alebo jazykové preferencie. Účelom týchto súborov cookie je poskytnúť Vám osobnejší zážitok a vyhnúť sa tomu, aby ste museli pri každom použití webovej lokality znovu zadávať svoje preferencie.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, a o vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie alebo v časti Súbory cookie v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Používanie vašich osobných údajov
Spoločnosť môže používať Osobné údaje na tieto účely:

Na poskytovanie a údržbu našej Služby vrátane monitorovania používania našej Služby.

Na správu vášho účtu: na správu vašej registrácie ako používateľa Služby. Vami poskytnuté Osobné údaje Vám môžu umožniť prístup k rôznym funkciám Služby, ktoré sú Vám ako registrovanému používateľovi k dispozícii.

Na plnenie zmluvy: vypracovanie, dodržiavanie a plnenie kúpnej zmluvy na produkty, položky alebo služby, ktoré ste si zakúpili, alebo akejkoľvek inej zmluvy s nami prostredníctvom Služby.

Aby sme Vás mohli kontaktovať: Kontaktovať Vás prostredníctvom e-mailu, telefonických hovorov, SMS alebo iných rovnocenných foriem elektronickej komunikácie, ako sú napríklad push notifikácie mobilnej aplikácie, týkajúce sa aktualizácií alebo informačných oznámení súvisiacich s funkciami, produktmi alebo zmluvnými službami vrátane bezpečnostných aktualizácií, ak je to potrebné alebo primerané na ich realizáciu.

Poskytovať Vám novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o inom tovare, službách a podujatiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo o ktoré ste sa zaujímali, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie nedostávať.

Na správu Vašich požiadaviek: Aby sme sa mohli zúčastniť a spravovať Vaše požiadavky adresované Nám.

Na obchodné prevody: Môžeme použiť Vaše údaje na vyhodnotenie alebo vykonanie fúzie, odpredaja, reštrukturalizácie, reorganizácie, zrušenia alebo iného predaja alebo prevodu niektorých alebo všetkých Našich aktív, či už ako pokračujúceho podniku alebo v rámci konkurzu, likvidácie alebo podobného konania, v ktorom sú medzi prevedenými aktívami aj nami uchovávané osobné údaje o používateľoch našich služieb.

Na iné účely: Vaše údaje môžeme použiť na iné účely, napríklad na analýzu údajov, identifikáciu trendov používania, určenie účinnosti našich propagačných kampaní a na vyhodnotenie a zlepšenie našej Služby, produktov, služieb, marketingu a vašich skúseností.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

S poskytovateľmi služieb: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s Poskytovateľmi služieb, aby sme mohli monitorovať a analyzovať používanie našej Služby, kontaktovať Vás.

Na účely obchodných prevodov: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo prenášať v súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom majetku spoločnosti, financovaním alebo akvizíciou celého nášho podniku alebo jeho časti inou spoločnosťou alebo počas rokovaní o nich.

S pridruženými spoločnosťami: V takom prípade budeme od týchto pobočiek vyžadovať, aby dodržiavali tieto Zásady ochrany osobných údajov. Pridružené spoločnosti zahŕňajú Našu materskú spoločnosť a akékoľvek iné dcérske spoločnosti, partnerov v spoločných podnikoch alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod našou spoločnou kontrolou.

S obchodnými partnermi: Vaše údaje môžeme zdieľať s Našimi obchodnými partnermi, aby sme Vám ponúkli určité produkty, služby alebo propagačné akcie.

S ostatnými používateľmi: Keď zdieľate osobné informácie alebo inak komunikujete vo verejných oblastiach s inými používateľmi, takéto informácie môžu vidieť všetci používatelia a môžu byť verejne šírené mimo nich.

S Vaším súhlasom: Vaše osobné údaje môžeme s Vaším súhlasom zverejniť na akýkoľvek iný účel.

Uchovávanie vašich osobných údajov
Spoločnosť bude uchovávať Vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše Osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje na splnenie platných zákonov), na riešenie sporov a na presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.

Spoločnosť bude uchovávať aj Údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú kratšiu dobu, okrem prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo zlepšenie funkčnosti Našej služby, alebo ak sme právne povinní uchovávať tieto údaje dlhšie.

Prenos vašich osobných údajov
Vaše informácie vrátane Osobných údajov sa spracúvajú v prevádzkových kanceláriách Spoločnosti a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania. To znamená, že tieto údaje môžu byť prenesené do počítačov - a uchovávané v počítačoch - nachádzajúcich sa mimo Vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony o ochrane údajov môžu líšiť od zákonov Vašej jurisdikcie.

Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje Vaše odoslanie takýchto informácií, predstavuje Váš súhlas s týmto prenosom.

Spoločnosť podnikne všetky primerané kroky potrebné na zabezpečenie bezpečného zaobchádzania s Vašimi údajmi a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a žiadny prenos Vašich osobných údajov sa neuskutoční do organizácie alebo krajiny, pokiaľ nebudú zavedené primerané kontrolné mechanizmy vrátane zabezpečenia Vašich údajov a iných osobných informácií.

Zverejnenie Vašich osobných údajov
Obchodné transakcie
Ak sa Spoločnosť zúčastňuje na fúzii, akvizícii alebo predaji aktív, Vaše osobné údaje môžu byť prenesené. Predtým, ako sa Vaše Osobné údaje prenesú a začnú sa na ne vzťahovať iné Zásady ochrany osobných údajov, poskytneme o tom oznámenie.

Vymáhanie práva
Za určitých okolností môže byť Spoločnosť povinná zverejniť Vaše Osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na oprávnené požiadavky verejných orgánov (napr. súdu alebo vládneho orgánu).

Iné právne požiadavky
Spoločnosť môže zverejniť Vaše Osobné údaje v dobrej viere, že takéto konanie je nevyhnutné na:

splnenie zákonnej povinnosti

chrániť a brániť práva alebo majetok Spoločnosti

Predchádzanie alebo vyšetrovanie možného protiprávneho konania v súvislosti so Službou

chrániť osobnú bezpečnosť Používateľov Služby alebo verejnosti

ochranu pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť vašich osobných údajov
Bezpečnosť Vašich Osobných údajov je pre Nás dôležitá, ale nezabúdajte, že žiadny spôsob prenosu cez Internet ani spôsob elektronického ukladania nie je 100 % bezpečný. Hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu Vašich Osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Ochrana osobných údajov detí
Naša služba neoslovuje osoby mladšie ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od osôb mladších ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a ste si vedomí, že nám vaše dieťa poskytlo Osobné údaje, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili Osobné údaje od osoby mladšej ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z Našich serverov.

Ak sa musíme spoliehať na súhlas ako právny základ pre spracovanie Vašich údajov a Vaša krajina vyžaduje súhlas rodiča, môžeme pred zhromažďovaním a používaním týchto údajov vyžadovať súhlas Vášho rodiča.

Odkazy na iné webové stránky
Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov
Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O všetkých zmenách vás budeme informovať uverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Pred nadobudnutím účinnosti zmeny vás o tom budeme informovať prostredníctvom e-mailu a/alebo výrazného oznámenia v Našej službe a aktualizujeme dátum "Poslednej aktualizácie" v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali tieto Zásady ochrany osobných údajov, či nedošlo k nejakým zmenám. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na tejto stránke.

Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať:

Email: privacy@venicexplorer.com