Ostrov San Michele

Cintorín na ostrove San Michele sa nachádza priamo pred vodami Fondamente Nova medzi Benátkami a Muranom. Podľa niektorých legiend to bola pustovňa a zdržiaval sa tu San Romualdo dei Camaldolesi. V roku 1839 bol ostrov San Michele spojený s ostrovom San Cristoforo della Pace zasypaním kanála, ktorý ich rozdeľoval. Toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom vytvoriť ostrov, na ktorom by sa nachádzal mestský cintorín. Cieľom bolo zabrániť rozšíreniu chorôb, ktoré boli bežné na miestach s vysokou koncentráciou obyvateľstva, ako sú Benátky. Pred navrhnutím ostrova sa telá Benátčanov tradične pochovávali na kostolných cintorínoch.

Tento ostrov má návštevníkom čo ponúknuť a jeho návšteva si vyžaduje aspoň niekoľko hodín. Po nastúpení na vaporetto z Fondamente Nove sa po niekoľkých minútach dostanete na ostrov San Michele. Počas jazdy vodným autobusom sa pozrite napravo na Danteho Chiattu s Vergíliom. Toto bronzové dielo od Georgija Frangulyana zvečňuje dvoch básnikov na gondole, zatiaľ čo Dante ukazuje Vergíliovi cestu.

Vedľa ostrovného móla stojí kostol San Michele in Isola.  Kostol navrhol Mauro Codussi a dokončený bol v roku 1479. Bol to prvý kostol v Benátkach, ktorý bol obložený bielym istrijským kameňom a bol sídlom prestížneho kamaldulského kláštora. Veľkou krásou sa vyznačuje kaplnka Emiliani vo vnútri.

Väčšiu časť San Michele pokrýva cintorín. Ostrovný cintorín San Michele navrhol v roku 1872 architekt Annibale Forcellini. Na cintoríne sú pochované historické osobnosti ako básnik Ezra Pound a hudobný skladateľ Igor Stravinskij. Spomínajú sa tu aj tvorca ruského baletu Sergej Ďagilev, maliar Emilio Vedova, spisovateľ Josif Brodsky a tréner Helenio Herrera. Na cintoríne sú pochovaní aj mnohí Taliani, napríklad Carlo a Gasparo Gozziovci, Teodoro Ferrari, Benátčan Giulio Lorenzetti, Emilio Vedova, Roberto Calasso a mnohí ďalší.

 Tento cintorín je súčasťou historického a kultúrneho dedičstva obce Benátky a je turistickým cieľom. Dnes sú Benátčania pochovávaní na pevnine.

Ak navštívite Benátky a plánujete navštíviť Murano, odporúčame vám, aby ste sa pred alebo po návšteve vylodili na ostrove San Michele.