San Pietro di Castello

Verified

Jeho dizajn, ktorý sa už pripisuje Andreovi Palladiovi, je skôr výsledkom spolupráce medzi mníchmi a architektmi benátskej renesancie. Podobne ako San Giorgio a San Francesco delle Vigna, aj tento kostol oslavuje benátske poznatky v oblasti vedy a náboženstva. V skutočnosti slúžil ako Duomo (učiteľský kostol) Benátok až do roku 1807, keď bol tento štatút prenesený na San Marco.

Na prednej strane oltára v Landovej kaplnke sú viditeľné mozaiky z 2. storočia. Vedľa kostola stojí vysoká renesančná zvonica postavená z bieleho istrijského kameňa.

V poslednom júnovom týždni sa nábrežné lúky pod naklonenou zvonicou zaplnia účastníkmi osláv sviatku svätého Petra.

[Translate to Slovak:]