loading

Santa Maria del Rosario

Kostol Gesuati je dobrou zastávkou na prechádzku pozdĺž Zattere. Tento krásny kostol v rokokovom štýle, známy aj ako Santa Maria del Rosario, sa nachádza na štyroch námestiach pozdĺž nábrežia. Fasáda bola postavená pre dominikánov v rokoch 1726 až 1743 a navrhol ju Giorgio Massari, ktorý objednal maľby a fresky svätého Dominika a ďalších svätcov.

Giambattista Tiepolo mal tú česť zobraziť život svätého Dominika na sérii farebných stropných panelov. Na jednom oltári je nádherné a intenzívne Ukrižovanie od Tintoretta.

Vľavo sa nachádza kostol Navštívenia Panny Márie, malý renesančný skvost.

S oboma kostolmi z troch strán susedí obrovský kláštor Don Orione, kedysi remeselnícka škola pre siroty, dnes z veľkej časti opustená a čiastočne prestavaná na náboženský penzión.