Verified

Most vzdychov dostal svoje meno podľa vzdychov väzňov, ktorí tadiaľ prechádzali a kradli si posledný záblesk slobody pred vstupom do väzenia Serenissima. Nádherný mostík, ktorý je viditeľný z Riva degli Schiavoni, spája Dóžov palác s väznicami postavenými koncom 16. storočia na umiestnenie drobných zločincov.  Most vzdychov s výhľadom na Rio di Palazzo.

Most je postavený z istrijského kameňa v barokovom štýle.  Je to úplne uzavretý visutý most.  Na žiadosť dóžu Grimaniho ho navrhol Antonio Contin. Mnohí turisti považujú most za symbol a hymnus lásky, ako aj za jeden zo symbolov Benátok. Spolu s mostom Rialto je jedným z najznámejších mostov na svete.

V skutočnosti na moste sedeli väzni, ktorých práve vypočúvala neslávne známa Rada desiatich, známa aj ako Desať strašných. Ich úlohou bolo kontrolovať a potláčať akékoľvek ohrozenie slobody Benátok. Sláva Terribili Dieci pre krutosť ich rozsudkov sa preslávila v celej Európe. Cely Palazzo delle Carceri a ďalších menších väzníc v okolí Dóžovho paláca pripomínajú hrôzy stredovekých represií.