Jednou z najdôležitejších budov na Námestí svätého Marka je Knižnica svätého Marka, ktorú navrhol Sansovino a dokončil v roku 1591. Hlavná sála, ktorá patrí medzi najkrajšie miestnosti v Benátkach, je bohato zdobená vyrezávaným a pozláteným drevom. Jej stropy pokrývajú maľby Veroneseho, Tintoretta a ich nasledovníkov, zatiaľ čo predsieň zdobí freska Múdrosti od Tiziana.

K tejto veľkolepej budove vedie nádherné schodisko s pozlátením a štukami. Ide o slávnostný vstup do jednej z najprestížnejších budov v republike. Často sa tu vyhlasujú dočasné výstavy knižničných pokladov a sú tu aj stále výstavy iluminovaných rukopisov, prvých kníh vytlačených benátskymi tlačiarňami a historických Benátkach máp.

Mimoriadne zaujímavá je jedna z prvých "Mappa Mundi", ktorú nakreslil Mauro Fra', kamaldulský mních z 15. storočia, ktorý ručne namaľoval a popísal dvojmetrový pergamenový kruh, pričom svoj obraz sveta založil na príbehoch navigátorov a obchodníkov.