Námestie Svätého Marka

Bazilika svätého Marka

Kampanila svätého Marka

Scuola Grande di San Rocco

Scuola Grande di San Rocco

Rialto Bridge

Most Rialto

Santa Maria della Sallute

Veľký kanál

Dóžov palác

Most vzdychov

Národná knižnica Marciana

Národná knižnica Marciana

Kostol San Polo

The Redentore

Redentore

Zattere

Benátska lagúna

Bienále v Benátkach

Gondoly

Benátsky karneval

Hitorické regaty

Vogalonga

Vogalonga

Benátsky arzenál

Maratóny v lagúne