Další skvělé muzeum se nachází přímo na náměstí svatého Marka v Benátkách. Národní archeologické muzeum, pro Benátčany známé jako Museo Archeologico Nazionale, vzniklo v roce 1523. V Národním archeologickém muzeu se nacházejí pozoruhodné sbírky z římského a řeckého období 5. a 6. století, stejně jako antické kameny, keramika a mince z 1. století př. n. l. Jsou zde také uloženy některé archeologické sbírky muzea Museo Correr.

Mezi další starožitnosti, s nimiž se návštěvníci setkají v Národním archeologickém muzeu v Benátkách, patří elegantní vázy, dokonalé slonoviny, portréty dlouholetých římských císařů, mramory a busty, drahokamy a šperky. Ožívá zde neolitická éra i četné vzácné památky asyrsko-babylonského, řeckého, toskánského, římského a egyptského původu. Návštěvníci se mohou těšit na další zajímavosti, jako je arménsko-benátská sbírka, právní texty ze 17. století a dvojjazyčné slovníky.

V průběhu staletí přispívali bohatí Benátčané cennými artefakty do Národního archeologického muzea, které je ve veřejném vlastnictví. Muzeum nechal v roce 1630 postavit kardinál Domenico Grimani. V roce 1523 byl kardinálovi darován nechvalně proslulý odlitek, o němž se předpokládalo, že je to Grimanius Vitellius, císař z 2. století před naším letopočtem.

Busta je nyní vystavena v Archeologickém muzeu v Benátkách, ale historici umění se domnívají, že ve skutečnosti není Vitelliovou bustou. Spíše se spekuluje, že busta představuje vysoce postaveného úředníka z roku 117 n. l. za vlády římského císaře Hadriána. Nicméně kresby z Tintorettovy pozdní velké školy renesančního umění podporují myšlenku, že Tintoretto a jeho žáci si bustu oblíbili a cvičili na ní své působivé skici.

Jak se tam dostat: Do tohoto fantastického muzea se dostanete přímo před Dóžecím palácem (Palazzo Ducale) na náměstí svatého Marka přes Starou knihovnu.