loading

První neděli po svátku Nanebevstoupení Páně (40 dní po Velikonoční neděli) se koná Vogalonga, dlouhé veslování, 33 km (20 mil) od bazénu svatého Marka přes lagunu a zpět kanálem Cannaregio a Velkým kanálem.

Akce, která byla vytvořena na podporu benátského veslování, přitahuje účastníky z celé Evropy a na výzdobu lodí se vynakládá velké úsilí. Nejlépe se na ně můžete podívat v Cannaregiu, kde lodě za jásotu přihlížejícího davu opět vplouvají do úzkého hrdla kanálu.