Music and Concerts in Venice

Hudba a koncerty v Benátkach

Concerts in Venice

The lagoon has been the backdrop for great concerts. The most famous was the one held by Pink Floyd on 15 July 1989 during the Redentore Festival. Venetians still remember this great concert that attracted young people from all over Europe. After the concert, the traditional Redentore Festival fireworks were held. 

Venice's musical heritage is alive and well today. Many concerts are taking place throughout the year in various venues. Visitors can attend these concerts by visiting these venues with the help of our Venice map. Here are some of the most popular venues:

  • Teatro La Fenice: It is of the world's most renowned opera houses. Teatro La Fenice has hosted countless performances by legendary opera singers and orchestras.

  • Scuola Grande di San Teodoro: This historic building hosts regular concerts of classical music performed by I Musici Veneziani.

  • Chiesa di San Vidal: A former church, Chiesa di San Vidal now serves as a concert hall. It hosts a variety of musical performances, including classical, jazz, and world music.

  • Chiesa della Pietà: This church was once home to the famous orphanage where Antonio Vivaldi taught music. Today, it hosts regular concerts of classical music, including many works by Vivaldi himself.

  • Palazzo Barbarigo Minotto: This 17th-century palace is home to the Venice Music Project. It organises concerts and workshops featuring international musicians.

Here are some tips for attending a concert in Venice:

  • Book your tickets in advance. Concerts in Venice can sell out quickly, so it is important to book your tickets in advance, especially if you are travelling during peak season.

  • Dress appropriately. Most concert venues in Venice have a dress code, so be sure to dress appropriately.

  • Arrive early. This will give you time to find your seats and soak up the atmosphere.

  • Be respectful of the performers and other audience members. Turn off your cell phone and avoid talking during the performance.

Venice is a city where music and history intertwine. From the sacred music of the churches to the grand operas of the Teatro La Fenice, the city's musical heritage is a testament to the enduring power of art. Attending a concert in Venice is a truly special experience. The city's unique atmosphere and stunning architecture provide the perfect backdrop for a memorable musical evening.

Mesto Benátky ponúka neoceniteľné historické a kultúrne dedičstvo. V priebehu storočí bola krajinou obchodu, ale aj kultúry. Jedným z najväčších umení Laguny je hudba. Koncerty sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života v Benátkach. Benátky boli rodiskom veľkých umelcov a hostili množstvo zahraničných umelcov.

Antonio Vivaldi, benátsky hudobný skladateľ, je známy po celom svete a po svojej smrti bol znovu ocenený a oživený. Dnes mnohí súčasní umelci interpretujú jeho diela v barokovom štýle.

 Ďalším významným Benátčanom bol hudobný skladateľ Antonio Salieri, ktorého vždy oceňovali európske kráľovské rodiny a politici. Spomíname aj na buranského skladateľa Baldassara Galuppiho. 

Lagúnu si obľúbili aj veľkí zahraniční umelci, napríklad Igor Stravinskij. Tu francúzsko-ruský skladateľ hral v Bazilike svätého Marka v roku 1956. Oficiálne požiadal, aby bol pochovaný v Benátkach spolu so svojou manželkou Verou. Obaja odpočívajú na cintoríne San Michele. 

Súčasná hudba zahŕňa Patty Pravo, taliansku popovú ikonu z Dorsodura, ktorá sa vzdelávala na Konzervatóriu Benedetta Marcella. Na pevnine však vznikla talianska rocková skupina Le Orme, známa aj na európskej progresívnej scéne, ktorú si Benátčania veľmi obľúbili. 

Lagúna bola kulisou pre skvelé koncerty. Najznámejším bol ten, ktorý 15. júla 1989 usporiadala skupina Pink Floyd počas festivalu Redentore.  Žiadny Talian nikdy nezabudne na tento skvelý koncert, ktorý prilákal mladých ľudí z celej Európy. Po koncerte sa konal tradičný ohňostroj festivalu Redentore. 

Živá hudba sa v Benátkach stále hrá na niektorých historických miestach, ako sú Bacaro Jazz a Venice Jazz Club. V kluboch na lagúne sa darí alternatívnym a nezávislým kapelám. Pri návšteve Benátok vám odporúčame navštíviť kluby, v ktorých sa konajú živé koncerty. Naša mapa vám pomôže nájsť klub, risto pub alebo čokoľvek, čo hľadáte.