Tím vX, vízia a technológia

Tím

Tím vX tvoria skutoční nadšenci lagúny a benátskej kultúry. Časť tímu sú Benátčania, iní pochádzajú z iných talianskych regiónov, časť sú cudzinci, ale žijú "prepojení" s realitou lagúny. Časť nášho tímu žije v Benátkach, ostatní ich vytrvalo navštevujú. Z tejto spoločne zdieľanej vášne sa zrodil projekt veniceXplorer.

Pracovnú skupinu tvoria "vX content", "vX creativity", "vX developers" a "vX management".  


Vízia

Tento projekt vychádza z túžby umožniť interakciu sociálno-ekonomickej štruktúry Benátok s novými geolokačnými technológiami. Prostredníctvom interaktívnej mapy a nášho obsahu by náš tím chcel vytvoriť funkčnú integráciu medzi miestnymi prevádzkovateľmi a talianskymi a zahraničnými spotrebiteľmi, ktorí žijú v Benátkach alebo ich navštevujú. Chceme, aby sa Benátky rozvíjali udržateľným spôsobom tým, že umožníme všetkým miestnym prevádzkovateľom, od stravovacích služieb cez cestovný ruch, remeselnú výrobu až po inštitucionálne subjekty, aby využívali našu mapu. Naša online mapa umožňuje prispôsobenie každej zainteresovanej fyzickej alebo právnickej osobe.


Technológia vX

Vďaka našej technológii budete môcť vyhľadať najlepšie príležitosti vo svojom okolí, plánovať a prispôsobovať trasy a vytvárať zoznamy miest a záujmov.

Možnosť interakcie medzi používateľmi umožní obchodníkom a remeselníkom navrhovať živé ponuky na základe ich geografickej polohy, aby našli skupiny spotrebiteľov. Spotrebitelia zasa budú môcť využívať tieto výhody, čo pomôže benátskemu hospodárstvu stať sa konkurencieschopnejším.

Každá inštitúcia, prevádzkovateľ a používateľ si budú môcť naplánovať a prispôsobiť vlastnú mapu, vďaka čomu bude jej obsah zdieľateľný pre všetkých. Vďaka možnosti reciprocity pri výmene našej mapy bude používateľská skúsenosť jedinečná a užitočná.

Ďalšia možnosť vytvárania zoznamov by mohla sfunkčniť zber údajov bez ohľadu na ich právny status. Možnosť zadávať údaje od príjemcu aj odosielateľa umožní, aby bol obsah vždy aktuálny a použiteľný pre všetky zainteresované strany.

Naša technológia umožňuje maximalizovať výhody, ktoré ponúka zdieľaná ekonomika, pri plnom rešpektovaní udržateľnosti oblasti lagún.